K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Dzienny Dom Senior +

  18-400 Łomża, ul. M.C Skłodowskiej 2
  tel. 086 216-28-49     wigor@mopslomza.pl
  kierownik - Monika Brzóska

  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

   Placówka powstała w oparciu o środki finansowe Miasta Łomża oraz środki zewnętrzne uzyskane w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 – edycja 2016.

  Miasto Łomża otrzymało dotację na ten cel w wysokości 249.940zł

  w tym :
  - na remont i adaptację 180.000zł
  - na wyposażenie 69.940zł

  Zabezpieczono środki własne  miasta w kwocie 404.206,77

  środki własne  miasta wykorzystane  373.209,75

  Placówka przeznaczona jest dla 60 osób  nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia .

  W ramach zadania realizowane będą podstawowe usługi mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

  Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  zapewni usługi w dniach od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie. Zakres świadczonych usług przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” będzie obejmował w szczególności usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowe-rekreacyjne, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, aktywizujące społecznie, trening personalny i samoobsługi.

  Wykwalifikowana kadra pomoże seniorom rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nową wiedzę oraz aktywnie spędzać czas. Seniorzy dzięki aktywnemu uczestniczeniu w zajęciach staną się pewniejsi siebie, bogatsi o nowe formy spędzania wolnego czasu. Dzięki włączeniu seniorów w różne działania będą czuli się bardziej potrzebni i zaangażowani w życie społeczne. Zajęcia pomogą zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i obsługi urządzeń, przez co usprawnią komunikację z rodziną. Budżet na rok 2017 wynosi 466.999 zł

  Pliki do pobrania:

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ustalenie średniomiesięcznego kosztu za pobyt w DDS+

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 28.01.2019
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 28.01.2019
  Dokument oglądany razy: 2805
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży