K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Klub Wolontariatu przy MOPS

  Klub Wolontariatu przy MOPS mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B, pokój nr 117 i 203 tel.216-42-60 w 31 i 50. Informacji udziela Ewa Andrychowska – specjalista pracy socjalnej i Jadwiga Jadacka – starszy specjalista pracy socjalnej.
  Koło Wolontariatu skupia młodzież z łomżyńskich szkół średnich i wyższych oraz osoby dorosłe.

  Głównym celem wolontariatu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Łomża oraz propagowanie uczestnictwa   zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań.

   Ofertę pomocy kierujemy do:

  • osób starszych, samotnych i chorych,
  • osób niepełnosprawnych,

  • dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, mających problemy w nauce, problemy z koncentracją, aklimatyzacją w środowisku rówieśniczym itp.,

  • dzieci cudzoziemców w edukacji szkolnej,

  • ludzi samotnych i chorych,

  • instytucji współpracujących z ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, np. szkół, świetlic, klubów i innych instytucji,

  Jeżeli chcesz pomagać :

  • dzieciom  w lekcjach i organizacji czasu wolnego,
  • osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu zainteresowań 

  • osobom starszym podczas wyjść na spacer, do rozmowy, itp.

  • osobom samotnym do kontaktu z innymi ludźmi

  Zgłoś się do nas, czekamy właśnie na Ciebie

   Koło Wolontariatu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży  ul. Dworna 23b tel. 86-216-42-6- w 31 i 50

  Czwartek godz. 14.30-15.30 pokój 117 i 203

  Osoby do kontaktu:

  Specjalista pracy socjalnej Ewa Andrychowska
  Starszy specjalista pracy socjalnej Jadwiga Jadacka

  Zainteresowani mogą pobrać poniżej załączniki


   

  Załącznik nr 1 - kwestionariusz

  Załącznik nr 2 - regulanim pracy wolontariusza

  Załącznik nr 3 - ankieta zgłoszeniowa wolontariusza

  Załącznik nr 4 - oświadczenie rodziców

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 13.03.2019
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 13.03.2019
  Dokument oglądany razy: 2189
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży