K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.10.2018, zmieniona z powodu:
  aktualiazacja

  Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

   

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

  Pomoc prawna będzie polegała na: 

  • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
  • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
  • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

  Punkty nieodpłatnej pomocy  prawnej  na terenie miasta obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów

   

  Uwaga: Nie ma możliwości udzielania porad  prawnych przez telefon .Telefon służy jedynie do wcześniejszego umówienia się na konkretny termin jeżeli zachodzi taka potrzeba.Telefon jest aktywny tylko w godzinach otwarcia punktu .

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 15.10.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 15.10.2018
  Dokument oglądany razy: 1138
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży