K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2012 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 31.12.2012 r., w sprawie "Wzajemnego rozliczania między jednostkami więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 18.12.2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.12.2012 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 27.11.2012 r., w sprawie podpisywania dokumentóww OIK więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.11.2012 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawców w OIK więcej
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 19.10.2012 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków  złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn. „Aktywny Samorząd” oraz w sprawie ustalenia punktowego systemu oceny wniosków więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 19.10.2012 r., w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania mieszkania chronionego więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 10.10.2012 r., w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.10.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w KS więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 07.09.2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w KASIE więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 06.09.2012 r., w sprawie wprowadzenia w MOPS aktualnych zasad rachunkowości więcej
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 06.09.2012 r., w sprawie naboru na  szefa kuchni w KS więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 06.09.2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata szefa kuchni w KS więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 01.08.2012 r., w sprawie nowych wykazów obiegu dokumentów więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 30.07.2012 r., w sprawie zasad rachunkowości więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 18.06.2012 r., w sprawie aktualnych kont syntetycznych  więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 18.06.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych więcej
  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.06.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pieczątek więcej
  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 22.05.2012 r., w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej (Załączniki do pobrania do ww. zarządzenia pobierz ).
  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 17.05.2012 r., w sprawie upoważnienia K. Chojnowskiej oraz M. Bogumił  więcej
  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 17.05.2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata w dziale organizacyjno - administracyjnym więcej
  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 17.05.2012 r., w sprawie naboru w dziale organizacyjno - administracyjnym więcej
  23. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 26.04.2012 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku więcej
  24. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.02.2012 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz przeporowadzenia analitycznych plan kont więcej
  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.02.2012 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" więcej
  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 14.02.2012 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacja projektu "EFS- Nowa droga do sukcesu" więcej
  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 09.02.2012 r., w sprawie powołania komisji na 2012 r.,  w celu wyłonienia dostawcy art. spożywczych do Klubu Seniora MOPS w Łomży więcej
  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.02.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych więcej
  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 25.01.2012 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej przez MOPS w Łomży 2012 roku więcej
  30. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 30.01.2012 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 27.11.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 27.11.2018
  Dokument oglądany razy: 588
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży