K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2014 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.12.2014 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2014 r., w sprawie powołania komisji do spraw przekazania dokumentacji do OIK więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2014 r., w sprawie obiegu dokumentów w KS więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.12.2014 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.12.2014 r., w sprawie ustalenia ceny godziny za usługi opiekuńcze więcej
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.11.2014 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów pilotażowego programu pn „Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.10.2014 r., w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety badającej satysfakcję klienta z jakości obsługi w MOPS w Łomży więcej ankieta do pobrania
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2014 r., w sprawie - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komsji na 2014 rok więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.09.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.09.2014 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 05.06.2014 r., w sprawie zmiany trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w MOPS w Łomży i jednostkach podległych MOPS w Łomży zarządzenie z załącznikami
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.05.2014 r., w sprawie powołania komisji w sprawie wprowadzenia ankesu nr 2 do Załącznika nr 3 oraz aktualnego załącznika  nr 3b więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.05.2014 r., w sprawie zatwierdzenia regulaminu staży EFS więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.05.2014 r., w sprawie powołania komisji w sprawie do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn „Aktywny Samorząd” oraz w sprawie ustalenia punktowego systemu oceny wniosków więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.05.2014 r., w sprawie powołania komisji do wyboru wykonawców poniżej 30 000 EURO więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2014 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego pn. "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym" więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2014 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej
  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 02.04.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w MOPS więcej
  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.03.2014 r., w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych na rok 2014 więcej
  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.03.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży  więcej
  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014 r., w sprawie zmiany  trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej
  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2014 roku więcej
  23. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr do Zarządzenia 0162/A/20/2010 Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 08.03.2010 r., regulaminu pracy MOPS w Łomży więcej
  24. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.02.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki 4- dniowej do Pragi ... więcej
  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 2 Zarządzenia 0162.A.14.2012  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 30.07.2012 r., - szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej
  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 4 Zarządzenia 0162.A.20.2010  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 03.08.2010 r., - regulaminu kontroli zarządczej  więcej    zał 1 zał 2 zał 3 zał 4 zał 5
  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania   z dnia 16.06.2009 r.,  stanowiącym załącznik nr 12 do Zarządzenia 0162.A.20.2010  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 03.08.2010 r.  więcej
  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie ustalenia sposobu naliczania za usługi opiekuńcze więcej
  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia procedury rozliczenia wyjść prywatnych więcej   załącznik 1
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 27.11.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 27.11.2018
  Dokument oglądany razy: 626
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży