K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2015 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.12.2015 r., w sprawie zasad rozliczania zaliczek pieniężnych  więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.12.2015 r., w powołania komisji j do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego nieodpłatnie otrzymanego  więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.12.2015 r., w powołania komisji j do przeprowadzenia inwentaryzacji Klub Seniora, MOPS i Noclegownia  więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 03.12.2015 r., w powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.12.2015 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn „Aktywny Samorząd – II Moduł – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.11.2015 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego w MOPS i jednostkach podległych więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.10.2015 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko w Dziale Świadczeń Środowiskowych   więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w Dziale Świadczeń Środowiskowych   więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.10.2015r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2015 r., w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku  konieczności zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.08.2015 r., w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej stanowiska pracownicze  więcej
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.08.2015 r., w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej stanowiska urzędnicze więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.08.2015 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.08.2015 r., w sprawie ustalenia nowych wykazów obiegu dokumentów księgowych więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.06.2015 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego w MOPS i jednostkach podległych więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.06.2015 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w BZiRON więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.06.2015r., w sprawie ustalenia nowych wykazów więcej
  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do środków trwałych w Noclegowni więcej
  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu PFRON pn „Aktywny samorząd” więcej
  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu PFRON pn „Aktywny samorząd” więcej
  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata  na stanowisko podinspektora więcej
  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.05.2015 r., w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych więcej
  23. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.04.2015 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” więcej
  24. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.03.2015 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON w 2015 roku więcej
  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.02.2015 r., w sprawie zmiany treści załącznika nr 14 do zarządzenia nr 0162/A/20/2010 stanowiącego regulamin ZFŚS w MOPS więcej
  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2015 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON w 2015 roku więcej
  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.01.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej – „EFS nowa droga do sukcesu”  więcej
  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej – programy korekcyjno - edukacyjne  więcej
  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej – do 30.000 Euro  więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 27.11.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 27.11.2018
  Dokument oglądany razy: 573
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży