K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2017 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.12.2017 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont MOPS w Łomży   zarządzenie z załacznikami
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.12.2017 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników MOPS w Łomży   zarządzenie z załacznikami
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.12.2017 r., w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie inwentaryzacji    więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 27.12.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadnia publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla 51 osób    więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2017 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla beneficjentów MOPS miasta Łomża na 2018 rok"    więcej
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.12.2017 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior +    więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.12.2017 r., w sprawie powołania komisji do wykonania oględzin zakupu wyposażenia lokalu mieszkalnego  w miejscu osiedlenia się  repatriantów  więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.11.2017 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -  rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy więcej
  9. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 21.11.2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Senior +  więcej
  10. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  15.09.2017 roku w sprawie powołania komisji  do wyboru wykonawców w postępowaniu poniżej 30. 000 EURO więcej
  11. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w MOPS więcej
  12. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  11.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 14 do zarządzenia nr 0162/A/20/2010 stanowiącego Rewgulamin ZFŚS  w MOPS więcej
  13. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  28.08.2017 roku w sprawie zasad szczegółowych rachunkowości oraz plau kont  w MOPS więcej
  14. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  18.08.2017 roku w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej  pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w MOPS więcej
  15. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia  18.08.2017 roku w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w MOPS więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 23.05.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu na usługi społeczne w MOPS Łomża  więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 23.05.2017 roku w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, ustalenia progów punktowych oceny merytorycznej wniosków oraz preferencje rozpatrywanych wniosków w 2017 roku więcej
  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.05.2017 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej
  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.05.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usługi cateringu dla 58 uczestników projektu CIS więcej
  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.04.2017 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS więcej
  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.04.2017 r., w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek więcej
  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.04.2017 r., w sprawie ustalenia nowych wykazów obiegu dokumentów księgowych w załączniku nr 3 więcej
  23. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.03.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie konsultacji indywidualnej psychologa i doradcy zawodowego dla 30 uczestników projektu CIS więcej
  24. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.03.2017 r., w sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON więcej
  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.03.2017 r., w sprawie powołania stałej komisji konkursowej na roik 2017 do likwidacji środków trwałych więcej
  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2017 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont MOPS więcej analityczny plan kont
  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.02.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej do 40 osób więcej
  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.02.2017 r., w sprawie powołania stałej komisji konkursowej na rok 2017 do wyłonienia wykonawców do 30 000 EURO więcej
  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - aktywizacja zawodowa dla 40 osób, mieszkańców Łomży pozostająych bez pracy więcej
  30. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 06.02.2017 r., w sprawie rostrzygnięcia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - aktywizacja zawodowa dla 40 osób więcej
  31. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.02.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej  do 40 osób więcej
  32. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.01.2017 r., w sprawie rostrzygnięcia otwartego konursu ofert na relalizacji programu PAI "Aktywnie do sukcesu" więcej
  33. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji i integracja PAI więcej
  34. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2017 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON więcej
  35. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - aktywizacja zawodowa dla 40 osób więcej
  36. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację zadnia publicznego - "Aktywnie do sukcesu" więcej
  37. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 09.01.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla pensjonariusz MOPS Łomża w 2017 roku”... więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 27.11.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 27.11.2018
  Dokument oglądany razy: 557
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży