K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2020 rok

   

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.08.2020 r., - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników MOPS oraz jednostek podległych za święto przypadające w dniu 15.08.2020 r. więcej

  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.07.2020 r., - w sprawie naboru  na wolne  stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży więcej

  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.06.2020 r., - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 30 000 EURO "Prowadzenie diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym i psychologiem..." więcej

  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.05.2020 r., - w  sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. więcej

  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.05.2020 r., - w sprawie ustalenia progu punktowego oceny merytorycznej oraz preferencji rozpatrywanych wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2020 r finansowanego ze środków PFRON więcej

  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.04.2020 r., - w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez BZiRON  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2020 roku  więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.04.2020 r., - w sprawie zmian w organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy SPołeczej w Łomży  więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.01.2020 r., - w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez BZiRON  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2020 roku  więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 03.01.2020 r., - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2020 r., - w sprawie ustalenia godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 08.09.2020
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 08.09.2020
  Dokument oglądany razy: 457
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży