K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pt.„ Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”

  Nie podlega Ustawie
  koniec: 31.03.2020, 10:00, rozstrzygnięcie: 31.03.2020, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Katarzyna Kosakowska

  Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na:

              Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pt.„ Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” o numerze  RPPD.07.02.01-20-0029/18  współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                          

  nr naboru:  RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/18

  Termin wykonania zamówienia od  kwiecień  2020 r do marzec 2021 r.

   

  Pliki do pobrania:

  Oferta z załącznikami

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 24.03.2020, 15:13
  Dokument oglądany razy: 71
   
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży