K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.01.2017, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  Zarządzenia

  Zarządzenia 2012 - 2016 r.

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 09.01.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla pensjonariusz MOPS Łomża w 2017 roku”... więcej

  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.12.2016 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej

  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.11.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw nieodpłatnego przekazania środków trwałych i pozostałych środków w Klubie Seniora MOPS Łomża więcej

  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.11.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydanie paczek żywnościowych więcej 

  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2016 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej         analityczny plan kont

  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2016 r., w sprawie ustalenia jednolitego wniosku o asystę Policji pracownikom socjalnym przeprowadzającym rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowiskuwięcej

  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.05.2016 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn „Aktywny Samorząd” więcej

  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.04.2016 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego pn „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  więcej

  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.04.2016 r., w sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych prze MOPS BZiRON więcej

  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.04.2016 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych na 2016 rok więcej

  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.03.2016 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Klubu działającej prz Klubie Seniora więcej

  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.02.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na 2016 rok więcej

  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.02.2016 r., w sprawie ustalenia ceny godziny dla specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi więcej

  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2016 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON na 2016 rok więcej

  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.01.2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat w noclegowni dla Bezdomnych więcej

  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.12.2015r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn „Aktywny Samorząd – II Moduł – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej

  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2015r., w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku  konieczności zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie więcej

  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2015r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu PFRON pn „Aktywny samorząd” więcej

  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.04.2015r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” więcej

  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.03.2015r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON w 2015 roku więcej

  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.02.2015r., w sprawie zmiany treści załącznika nr 14 do zarządzenia nr 0162/A/20/2010 stanowiącego regulamin ZFŚS w MOPS więcej

  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2015r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON w 2015 roku więcej

  23. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.11.2014r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów pilotażowego programu pn „Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” więcej

  24. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.10.2014r., w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety badającej satysfakcję klienta z jakości obsługi w MOPS w Łomży więcej ankieta do pobrania

  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.09.2014r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej

  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 05.06.2014r., w sprawie zmiany trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w MOPS w Łomży i jednostkach podległych MOPS w Łomży zarzadzenie z załącznikami

  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.05.2014r., w sprawie powołania komisji w sprawie wprowadzenia ankesu nr 2 do Załącznika nr 3 oraz aktualnego załącznika  nr 3b więcej

  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.05.2014r., w sprawie powołania komisji w sprawie do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn „Aktywny Samorząd” oraz w sprawie ustalenia punktowego systemu oceny wniosków więcej

  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.05.2014r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego pn. "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym" więcej

  30. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2014r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej

  31. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 02.04.2014 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w MOPS więcej

  32. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.03.2014r., w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych na rok 2014 więcej

  33. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.03.2014r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży  więcej

  34. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014r., w sprawie zmiany  trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej

  35. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2014 roku więcej

  36. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.02.2014r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr do Zarządzenia 0162/A/20/2010 Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 08.03.2010 r., regulaminu pracy MOPS w Łomży więcej

  37. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.02.2014r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki 4- dniowej do Pragi ... więcej

  38. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 2 Zarządzenia 0162.A.14.2012  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 30.07.2012 r., - szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej

  39. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014r., w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 4 Zarządzenia 0162.A.20.2010  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 03.08.2010 r., - regulaminu kontroli zarządczej  więcej    zał 1 zał 2 zał 3 zał 4 zał 5

  40. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania   z dnia 16.06.2009 r.,  stanowiącym załącznik nr 12 do Zarządzenia 0162.A.20.2010  Dyrektora MOPS  w Łomży z dnia 03.08.2010 r.  więcej

  41. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014r., w sprawie ustalenia sposobu naliczania za usługi opiekuńcze więcej

  42. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.01.2014r., w sprawie wprowadzenia procedury rozliczenia wyjść prywatnych więcej   załacznik 1

  43. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2013r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej

  44. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.11.2013 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0162.14.2013 za 23.08.2013 r.,   więcej

  45. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.11.2013 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0162.12.2013 za 19.08.2013 r.,   więcej

  46. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 06.11.2013 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia ofert do roznoszenia korespondencji MOPS w Łomży  więcej

  47. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.10.2013 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości MOPS w Łomży  więcej

  48. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2013 r., w sprawie ustalenia wzoru dokumentacji do wykonania interwencji kryzysowej przez psychologów OIK ...  więcej

  49. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 21.08.2013 r., w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Łomży więcej1  więcej2  więcej3

  50. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.08.2013r., w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 0162/A20/2010/  Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 3 sierpnia 2010 r., więcej

  51. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.08.2013r., w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Łomży więcej1  więcej2

  52. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.06.2013r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych programu pn „Aktywny samorząd” więcej

  53. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.05.2013r., w sprawie wprowadzenia standardów i procedury wobec osób stosujących przemoc w rodzinie więcej

  54. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.05.2013r., w sprawie wprowadzenia procedury kontroli pracowników MOPS korzystających ze zwolnień lekarskich więcej1 więcej2

  55. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.04.2013r., w sprawie ustalenia zasad używania przez pracowników MOPS samochodów własnych do wyjazdów służbowych oraz rozliczania delegacji więcej1 więcej2

  56. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.03.2013r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2013 roku więcej

  57. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.03.2013 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2013 roku więcej

  58. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 12.02.2013 r.,w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych na 2013 rok więcej

  59. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 28.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji na 2014 rok do wyboru wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO w MOPS w Łomży  więcej

  60. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.01.2013 r., w sprawie dofinansowania kryteriów ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS - BZiRON w Łomży więcej

  61. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji na 2013 rok do wyboru wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO w MOPS w Łomży więcej

  62. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w MOPS więcej

  63. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 09.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówień publicznych w związku z realizacja projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu” w 2103 roku więcej

  64. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty do roznoszenia korespondencji MOPS więcej

  65. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 30.01.2012 r.,w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych więcej

  66. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.02.2012 rw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" więcej

  67. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 14.02.2012 r.,w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacja projektu "EFS- Nowa droga do sukcesu" więcej

  68. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 09.02.2012 r w sprawie powołania komisji na 2012 r.,  w celu wyłonienia dostawcy art. spożywczych do Klubu Seniora MOPS w Łomży więcej

  69. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.02.2012 r.,w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych więcej

  70. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 26.04.2012 r.,w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku więcej

  71. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 22.05.2012 r., w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łomży i jednostkach podległych   MOPS Łomża więcej (Załączniki do pobrania do ww. zarządzenia pobierz ).

  72. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 19.10.2012 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków  złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn. „Aktywny Samorząd” oraz w sprawie ustalenia punktowego systemu oceny wniosków więcej

  73. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 25.01.2012 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej przez MOPS w Łomży 2012 roku więcej

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 18.01.2017
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 18.01.2017
  Dokument oglądany razy: 508
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży