K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 12.12.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zarządzenia 2018 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.12.2018 r., w  sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pliotażowego programu - "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" - semstr zimowy 2018/2019  więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.11.2018 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania Systemu Monitoringu Wizyjnego w MOPS  więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 02.11.2018 r., w sprawie ustalenia nowych wykazów w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 0162/A/20/2010 stanowiącego instrukcję służbową obiegu i kontroli wewnętyrznej dokumentów więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.09.2018 r., w sprawie dofinansowania do zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS BZiRON w Łomży więcej
  5. Zarządzenie  Nr 231/2018 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.06.2018 roku w sprawie upoważanienia Dyrektora MOPS w Łomży do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  więcej
  6. Zarządzenie   Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 15.06.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Senior +  więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.06.2018 r., w sprawie powołania komisji do zajmowania się sprawami dotyczącymi rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) w MOPS w Łomży  więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.05.2018 r., w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w MOPS w Łomży  więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.05.2018 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pliotażowego programu - "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" - semstr letni 2017/2018  więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.04.2018 r., w sprawie dofinansowania do zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS BZiRON w Łomży więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.03.2018 r., w sprawie prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w MOPS  zarządzenie z załacznikami
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.01.2018 r., w sprawie ustalenia ceny godziny  specjaliztycznych usług opiekuńczych więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.01.2018 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 z dnia 29.12.2016 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot. PAI "Aktywnie do sukcesu"  więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2018 r., w sprawie dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.01.2018 r., w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadnia publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla 51 osób    więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 12.12.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 12.12.2018
  Dokument oglądany razy: 167
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży