K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.06.2019, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zarządzenia 2019 rok

   

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.06.2019 r., - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Usług Opiekuńczych więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.05.2019 r., - w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu - "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2018/2019. więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2019 r., - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej
   - analityczny plan kont
   - syntetyczny plan kont
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2019 r., - ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w MOPS w Łomży więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.03.2019 r., - w  sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - BZiRON w 2019 roku więcej 
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.03.2019 r., - w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w MOPS w Łomży więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.03.2019 r., - ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w MOPS w Łomży więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2019 r., zmianiające zarządzenie w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilatażowego programu "Aktywny samorząd" więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2019 r., w sprawie zmiany trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w MOPS w Łomży i jednostkach podległych więcej
   Pliki do pobrania:
   ​ - wzór wniosku - załącznik nr 1
   - regulamin ramowy - załącznik nr 2
   - oświadczenie o bezstronności - załącznik nr 3
   - regulamin udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 4
   - plan zamówień publicznych - załącznik nr 5
   - jednolity rejestr podlegający ustawie pzp - załącznik nr 6
   - jednolity rejestr nie podlegający ustawie pzp - załącznik nr 7

  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.01.2019 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez BZiRON  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2019 roku więcej 

  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 09.01.2019 r., w sprawie naboru  na wolne  stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży więcej

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 18.06.2019
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 18.06.2019
  Dokument oglądany razy: 417
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży