K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.11.2019, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Zarządzenia 2019 rok

   

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.10.2019 r., - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją Elektronicznych Kart Miejskich w MOPS więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.10.2019 r., - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.09.2019 r., - w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 09.09.2019 r., - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w MOPS więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.09.2019 r., - w sprawie powołania komisji do wykonania zakupu oględzin lokalu mieszkalnego dla repatrianta  więcej
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 27.08.2019 r., - w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS - BZiRON w 2019 roku więcej 
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2019 r., - w sprawie oceny okresowej pracowników MOPS zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi więcej 
   Załączniki do pobrania: >>> pobierz  
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2019 r., - w sprawie oceny okresowej pracowników MOPS zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych więcej 
   Załączniki do pobrania: >>> pobierz  
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.08.2019 r., - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w MOPS więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.06.2019 r., - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Usług Opiekuńczych więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.06.2019 r., - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w MOPS więcej
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 30.05.2019 roku w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, ustalenia progów punktowych oceny merytorycznej wniosków oraz preferencje rozpatrywanych wniosków w 2019 roku więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.05.2019 r., - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją pieczątek w MOPS więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.05.2019 r., - w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu - "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2018/2019. więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.05.2019 r., - w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydatów na  stanowiska młodszego opiekuna  i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 26.04.2019 r., w sprawie powołania komisji stałej do przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.04.2019 r., - w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w MOPS  więcej
  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2019 r., - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej
   analityczny plan kont
   syntetyczny plan kont
  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.04.2019 r., - ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w MOPS w Łomży więcej
  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.03.2019 r., - w  sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - BZiRON w 2019 roku więcej 
  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.03.2019 r., - w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w MOPS w Łomży więcej
  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 21.03.2019 r., - w  określenia maksymalnego wynagrodzenia dla głównego księgowego w MOPS w Łomży więcej
  23. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.03.2019 r., - w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w MOPS  więcej
  24. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.03.2019 r., - w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 14 do Zarządzenia 0162/A/20/2010 stanowiącego regulamin ZFŚS   więcej
  25. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.03.2019 r., - ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w MOPS w Łomży więcej
  26. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 24.01.2019 r.,  w sprawie powołania komisji do wyboru Wykonawców w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 Euro w związku z realizacja projektu "Aktywnie do sukcesu II" więcej
  27. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" więcej
  28. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2019 r., sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w BZiRON więcej
  29. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2019 r., w sprawie zmiany trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w MOPS w Łomży i jednostkach podległych więcej
   Pliki do pobrania:
   ​ - wzór wniosku - załącznik nr 1
   regulamin ramowy - załącznik nr 2
   oświadczenie o bezstronności - załącznik nr 3
   regulamin udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 4
   plan zamówień publicznych - załącznik nr 5
   jednolity rejestr podlegający ustawie pzp - załącznik nr 6
   jednolity rejestr nie podlegający ustawie pzp - załącznik nr 7
  30. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.01.2019 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez BZiRON  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2019 roku więcej 
  31. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.01.2019 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  32. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 09.01.2019 r., w sprawie naboru  na wolne  stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży więcej

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 15.11.2019
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 15.11.2019
  Dokument oglądany razy: 914
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży